Byłaś tu, koncert poświęcony pamięci Ireny Jarockiej, 19.10.2012