Motylem jestem, czyli wieczór wspomnień o Irenie Jarockiej, BOK, W-wa