Podziemny debiut Ireny Jarockiej, Wieliczka 10.12.2006