Gdy serce mówi mi tak

Koncert z orkiestrą pod dyrekcją Henryka Debicha- 1987 rok