Listy z daleka

Koncert poświęcony Bogusławowi Klimczukowi na XXIV Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu