Lulajże Jezuniu

Kolęda z programu „Kolędy z różnych stron”- 1975 rok