Betlejem Ty mieścino

Pastorałka z programu „Kolędy z różnych stron”- 1975 rok