Chłopcy z weselszych lat

Program barbórkowy- 1975 rok